Best Adventure Sports Venues In Ho Chi Minh Near Me

Saigon Outcast Phu Tho Indoor Arena Saigon Zoo And Botanical Garden Independence Palace Van Thanh Swimming Pool Rex Hotel Ho Chi Minh City Opera House Thong Nhat Stadium Công Viên Văn Hóa Tao Đàn Xin Chao Private Vietnam Tours Saigon Soul Pool Party Saigon Kiss Tours VSP Boxing Gym War Remnants Museum Caravelle Hotel Notre Dame Cathedral of Saigon The Original Vespa Adventures Ben Thanh Market Saigon Central Post Office

1. Saigon Outcast - Phường Thảo Điền

· 1015 reviews

188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. Phu Tho Indoor Arena - Phường 15

Verified

Verified

· 2612 reviews

Nhà Thi Đấu Phú Thọ, 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

3. Saigon Zoo And Botanical Garden

· 22302 reviews

2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Independence Palace - Phường Bến Thành

· 25834 reviews

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Van Thanh Swimming Pool - Phường 21

· 2417 reviews

48/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

6. Rex Hotel

· 6121 reviews

141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Ho Chi Minh City Opera House

· 9990 reviews

07 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. Thong Nhat Stadium - Phường 6

· 3481 reviews

138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address

9. Công Viên Văn Hóa Tao Đàn - Phường Bến Thành

· 11044 reviews

Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Xin Chao Private Vietnam Tours - Phường Tân Thuận Đông

· 26 reviews

11/22 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Saigon Soul Pool Party - Phường Phạm Ngũ Lão

· 100 reviews

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. Saigon Kiss Tours - Phường Tân Sơn Nhì

· 147 reviews

90/14/21 Trần Văn Ơn, street, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. VSP Boxing Gym - Phường Bến Thành

· 32 reviews

147 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Phố đi bộ Bùi Viện - Bui Vien Walking street - Phường Phạm Ngũ Lão

· 6261 reviews

Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address

15. War Remnants Museum - Phường 6

· 25305 reviews

28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. Caravelle Hotel

· 2229 reviews

19-23 Lam Son Square, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. Notre Dame Cathedral of Saigon

· 15624 reviews

01 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address WhatsApp

18. The Original Vespa Adventures - Phường Phạm Ngũ Lão

· 84 reviews

169A Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. Ben Thanh Market - Phường Bến Thành

· 35933 reviews

Đ. Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

20. Saigon Central Post Office

· 2699 reviews

2 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of adventure sports venues in Ho Chi Minh

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.


×
Deja aqui tu email para recibir nuestra newsletter semanal, llena de ofertas y novedades de tu ciudad
¡Gracias por suscribirte!