Best Coffee Courses Ho Chi Minh Near Me

BARISTA SCHOOL - NGUYỄN VĂN TRỖI Barista School HQJ Coffee School Class Coffee Barista Collective Coffee Talk English The Workshop Coffee Master's Cup Astronaut Coffee Academy 96B cafe & roastery Coffee Talk English Bosgaurus Coffee Roasters Coffee Hut ABOUT LIFE COFFEE BREWERS HCM AMA COFFEE Saigon Coffee Roastery Anh coffee roastery CHẤT COFFEE ROASTERS & BISTRO Lacàph Espresso Bar

1. Talk Barista Saigon - Specialty Coffee & Happy Training Lab - Phường 22

· 144 reviews

135/37/31 Hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. BARISTA SCHOOL - NGUYỄN VĂN TRỖI - Phường 15

Verified

Verified

· 5 reviews

38/13 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Barista School - Phường 14

· 4 reviews

Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. HQJ Coffee School - Phường 12

· 0 reviews

738 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Class Coffee - Phường 8

· 3 reviews

11 Đường số 9, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address

6. Barista Collective - Phường 6

· 194 reviews

41 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Coffee Talk English - Phường 25

· 94 reviews

200 Street D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. The Workshop Coffee

· 2436 reviews

27 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

9. Master's Cup - Khu Kênh Đào

· 261 reviews

Panorama, 206 Trần Văn Trà, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Astronaut Coffee Academy - Phường Đa Kao

· 2 reviews

11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. 96B cafe & roastery - Phường Đa Kao

· 166 reviews

96B Đường Phan Ngữ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. Coffee Talk English - Phường 3

· 209 reviews

214/1A Đ. Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Bosgaurus Coffee Roasters - Phường 22

· 620 reviews

1D5, 92, Villa, Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Saigon Pearl, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Coffee Hut - Phường 6

· 279 reviews

5 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

15. ABOUT LIFE COFFEE BREWERS HCM - Phường 6

· 116 reviews

151B Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. AMA COFFEE - Phường Bến Thành

· 207 reviews

29 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. Saigon Coffee Roastery

· 320 reviews

151 Đồng Khởi, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. Anh coffee roastery - Phường 6

· 13 reviews

200 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address WhatsApp

19. CHẤT COFFEE ROASTERS & BISTRO - Phường Nguyễn Thái Bình

· 203 reviews

55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

20. Lacàph Espresso Bar

· 58 reviews

151 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of coffee courses Ho Chi Minh

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.


×
Deja aqui tu email para recibir nuestra newsletter semanal, llena de ofertas y novedades de tu ciudad
¡Gracias por suscribirte!