Best Couples Clubs In Ho Chi Minh Near Me

Thi Bar Saigon Saigon Soul Pool Party Chill Skybar Pub Crawl Saigon Lush Blanchy's Lounge Apocalypse Now Bar-Cafe TNR Saigon Whiskey & Wares The View Rooftop Bar Carmen Saigon Heritage Spa & Massage club Broma Not A Bar Snuffbox Vibes Club Saigon Glow Rooftop Lounge Rooftop Garden Bar The Lighthouse Social Club Rooftop

1. Thi Bar Saigon - Phường Phạm Ngũ Lão

· 784 reviews

224 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 77000, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. Saigon Soul Pool Party - Phường Phạm Ngũ Lão

Verified

Verified

· 100 reviews

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Chill Skybar - Phường Phạm Ngũ Lão

· 3166 reviews

AB Tower, Tầng 26, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Pub Crawl Saigon - Phường Phạm Ngũ Lão

· 20 reviews

216 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Lush

· 419 reviews

2 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. Blanchy's Lounge

· 548 reviews

95 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Apocalypse Now Bar-Cafe

· 1349 reviews

2B Thi Sách, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. TNR Saigon - Phường Phạm Ngũ Lão

· 291 reviews

57 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website

9. Whiskey & Wares - Phường Cô Giang

· 267 reviews

196 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. The View Rooftop Bar - Phường Phạm Ngũ Lão

· 1725 reviews

On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website

11. Carmen

· 648 reviews

8 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

12. Saigon Heritage Spa & Massage club

· 1438 reviews

69 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Broma Not A Bar

· 943 reviews

41 District, 41 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Snuffbox - Phường Nguyễn Thái Bình

· 477 reviews

14 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Vibes Club Saigon - Phường Phạm Ngũ Lão

· 19 reviews

27-29 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

16. Glow Rooftop Lounge

· 942 reviews

93 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

17. Rooftop Garden Bar

· 187 reviews

141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

18. The Lighthouse

· 244 reviews

104 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. Social Club Rooftop - Phường 6

· 727 reviews

MGallery Saigon, Floor 24, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of couples clubs in Ho Chi Minh

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.