Best Military Hotels Ho Chi Minh Near Me

New Pacific Hotel Rex Hotel Silk Hotel First Hotel (Wing A) Saigon Smile Hostel Grand Silverland Hotel & Spa, Ho Chi Minh City Hotel Equatorial Ho Chi Minh City The Hut Boutique Hotel

1. Golden Palm Hotel - Phường 2

· 62 reviews

33 Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Vietnam

Address WhatsApp

2. The Hammock Hotel Ben Thanh - Phường Phạm Ngũ Lão

Verified

Verified

· 259 reviews

47-49 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. New Pacific Hotel - Phường 7

· 410 reviews

9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Liberty Central Saigon Riverside Hotel

· 2154 reviews

17 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. New World Saigon Hotel - Phường Bến Thành

· 5594 reviews

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. Rex Hotel

· 6155 reviews

141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Nguyen Shack - Saigon - Phường Bến Thành

· 102 reviews

15 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. Me Gustas - Love Hotel - Phường Bến Thành

4 Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

9. Silk Hotel - Phường 2

· 46 reviews

Hẻm, 35 Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. First Hotel (Wing A) - Phường 4

· 1658 reviews

18 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 730900, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Saigon Smile Hostel - Phường Phạm Ngũ Lão

· 89 reviews

219/26 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address WhatsApp

12. Grand Silverland Hotel & Spa, Ho Chi Minh City - Phường Bến Thành

· 822 reviews

125 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Renaissance Riverside Hotel Saigon

· 2629 reviews

15 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Hotel Equatorial Ho Chi Minh City - Phường 4

· 2906 reviews

242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Le Méridien Saigon

· 3212 reviews

3C Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. Caravelle Hotel

· 2239 reviews

19-23 Lam Son Square, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. Sheraton Saigon Hotel & Towers

· 6701 reviews

88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. サイゴン ホテル

· 22 reviews

41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. The Hut Boutique Hotel - Phường 6

· 80 reviews

5 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address Website WhatsApp

20. Saigon Garden Hill Apartment & Resort - Phường 1

· 61 reviews

77 Trần Bình Trọng, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address WhatsApp

add a comment of military hotels Ho Chi Minh

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.