Best Places To Get A Pcr In Ho Chi Minh Near Me

Ho Chi Minh City Museum U.S. Consulate General Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City FV Hospital Tan Son Nhat International Airport Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin Visa Canada tại Tp.HCM Tổng Lãnh Sự Quán Anh SGS Vietnam Ltd. Hard Rock Cafe Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sỹ Panasonic Viet Nam Co.,Ltd Tổng Lãnh Sự Quán Vương Quốc Hà Lan Family Medical Practice

1. Ho Chi Minh City Museum

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 3877 reviews

65 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. U.S. Consulate General

Verified

Verified

· 341 reviews

4 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Ben Thanh Market - Phường Bến Thành

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 35933 reviews

Đ. Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 49 reviews

Street The Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 00084, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. FV Hospital - Khu Y Tế Điều Dưỡng

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 597 reviews

6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. Tan Son Nhat International Airport - Phường 15

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 12231 reviews

Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Công ty BCE Việt Nam - Phường 12

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 1 reviews

49/3 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. InterContinental Saigon Residences, an IHG Hotel

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 2994 reviews

Corner Nguyen Du St. &, Hai Bà Trưng, St, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

9. Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin Visa Canada tại Tp.HCM - Phường 6

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 12 reviews

180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Tổng Lãnh Sự Quán Anh

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 31 reviews

25 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. SGS Vietnam Ltd. - Phường 6

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 31 reviews

198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. Hard Rock Cafe

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 2975 reviews

39 Lê Duẩn, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sỹ

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 11 reviews

Bitexco Financial Tower, 37th floor, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Deloitte Vietnam (Ho Chi Minh City office)

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 17 reviews

Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Royal Thai Consulate-General In HCM City - Phường 7

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 114 reviews

77 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. Hogan Lovells International LLP- HCMC Branch Office

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 1 reviews

Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Bến Nghé Quận 1 Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. Panasonic Viet Nam Co.,Ltd - Phường 6

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 9 reviews

28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. Tổng Lãnh Sự Quán Vương Quốc Hà Lan

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 14 reviews

29 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. Family Medical Practice

Not verified

Verify

Not verified
This business has not been claimed. Owners who claim their businesses can update their profile details, add photos, respond to reviews, and more.

Request your free profile now
· 134 reviews

34 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Address Website WhatsApp

add a comment of places to get a pcr in Ho Chi Minh

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.