Best Road Hotels Ho Chi Minh Near Me

Rex Hotel RedDoorz Plus near Nguyen Hue Walking Street RedDoorz @ Nguyen Kiem Street

1. Rex Hotel

· 6155 reviews

141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. RedDoorz Plus Amore Hotel @ Nguyen Trai Street - Phường Phạm Ngũ Lão

Verified

Verified

· 0 reviews

86 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address WhatsApp

3. Bay Hotel Ho Chi Minh

· 1177 reviews

7A Ngô Văn Năm, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. RedDoorz @ Nguyen Dinh Chieu Street - Phường 5

· 12 reviews

287/45 Nguyễn Đình Chiểu, Street, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. RedDoorz Plus near Nguyen Hue Walking Street - Phường 12

· 7 reviews

15/1B Đường Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. RedDoorz @ Nguyen Kiem Street - Phường 4

· 15 reviews

740B Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of road hotels Ho Chi Minh

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.


×
Deja aqui tu email para recibir nuestra newsletter semanal, llena de ofertas y novedades de tu ciudad
¡Gracias por suscribirte!